Kostroj Strojegradnja d.o.o.

Z našimi proizvodi je lahko vsak vaš proces še boljši

Proizvodno podjetje

Z dolgoletno tradicijo gradnje strojev za industrijo in različnih transportnih naprav

Inovativne ideje

Razmišljamo inovativno, in vlagamo v razvoj novih tehnologij ter znanj.

Zagotavljamo kakovost

S svojimi izdelki zagotavljamo najvišjo kakovost na vseh področjih poslovanja

Podpora strankam

Stremimo k zagotavljanju zadovoljstva naših kupcev in jim nudimo podporo na vseh področjih

Na kratko o podjetju

Kostroj Strojegradnja je podjetje, ki je ohranilo tradicijo gradnje strojev, vendar se je z osamosvojitvijo Slovenije podjetje prestrukturiralo in se v celoti usmerilo na zahodne trge. Program gradnje strojev je v bistvu nadaljevanje njene prejšnje usnjarske dejavnosti, vendar je program strojegradnje razširilo na več drugih področij kot so: stroji za železarsko, jeklarsko, papirno in avtomobilsko industrijo, gradnja različnih transportnih naprav, itd.

Podjetje je leta 1999 pridobilo certifikat kakovosti ISO 9002, ki ga je v letu 2009 posodobilo v ISO 9001:2008. V letu 2018 je bil izveden prehod na najnovejšo verzijo standarda ISO9001:2015.

 

Certifikati sistema vodenja kakovosti in sistema varstva in zdravja pri delu

 

Certifikati iz področja varjenja

1 2 3

Certifikati iz področja F-IAR- Workplace conditions assesment

(c) Kostroj strojegradnja d.o.o., marec 2021