POLITIKA PODJETJA

Moto našega podjetja je: Z NAŠIMI PROIZVODI JE LAHKO VSAK VAŠ PROCES ŠE BOLJŠI

Podjetje Kostroj Strojegradnja d.o.o si nenehno prizadeva ter sledi svojemu glavnemu vodilu, delovati v duhu zagotavljanja visokega zadovoljstva odjemalcev in krepiti njihovo lojalnost ter zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja.  Z namenom, da ponudba varjenih konstrukcij, delov strojev, in montažnih ter servisnih storitev, povezuje vse poslovne subjekte, da vsi dajo svoj maksimum, pripomorejo ter dodajo svoj člen v verigo uspeha podjetja.

POSLANSTVO:

Izpolniti pričakovanja in zahteve kupcev in z njim zgraditi dolgoročno partnerstvo, skrbeti za razvoj zaposlenih, omogočiti napredek in razvoj družbenega okolja ter zaposlenim zagotoviti ekonomsko in socialno varnost.

VIZIJA:

Uvrstiti se želimo v vodilno skupino evropskih proizvajalec, ki z visokim razvojnim in tehnološkim znanjem ustvarjajo lastne inovativne rešitve na področju strojegradnje in proizvodnje delov za avtomobilsko industrijo.

USMERJENOST K ODJEMALCEM:

Kakovost je tudi merilo naše uspešnosti, ki ga poskušamo nesporno dokazovati našim odjemalcem. Uspeh na tržišču je odvisen na naših sposobnosti, prilagodljivosti in viziji, ter da našim strankam v vsakem trenutku zagotovimo izdelke in storitve, ki izpolnjujejo ali presegajo njihova pričakovanja in zahteve. Zadovoljstvo odjemalcev je vedno v središču pozornosti našega dela.

PROCESI:

Naši procesi so prilagojeni potrebam našega poslovnega okolja. Nadziramo jih z ustreznimi kazalniki in jih nenehno izboljšujemo. To vključuje izkoriščanje priložnosti, prepoznavanje in obvladovanje tveganj ter trajnostno odpravljanje nevarnosti.

ZAPOSLENI:

Zavedamo se, da so kompetentni in usposobljeni zaposlenih osnova za naše uspešno delovanje. Z različnimi ukrepi izboljšujemo varnost pri delu in varujemo zdravje zaposlenih. Skrbimo za promocijo zdravja, zaposlene ozaveščamo o njihovi lastni vlogi pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu s ciljem delati brez nezgod.

DRUŽBENA ODGOVORNOST:

Delovanje po načelih trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva je ključno vodilo naše dolgoročne strategije. K njihovemu uresničevanju prispevamo s spoštovanjem s spoštovanjem naslednjih zavez:

  • Podjetje bo dosledno izpolnjevalo zaveze etičnega kodeksa podjetja in zavest le-tega širilo med vsemi zaposlenimi.
  • Nenehno bomo izboljševali sistem vodenja.
  • Delovali bomo v smeri prepoznavanja in ocenjevanja tveganj na vseh področjih delovanja podjetja in na takšen način krepili poslovanje našega podjetja.
  • Pobude in ideje vseh zainteresiranih strani se bodo dosledno upoštevale ter prisluhnili bomo in se odzvali na vse potrebe in pričakovanja.
  • Podjetje bo spoštovalo in dosledno upoštevalo vse predloge in sugestije delavcev, v smislu izboljšanja SVK in varnosti in zdravja pri delu.
  • Podjetje bo na vseh ravneh poslovanja spoštovalo zakonske zahteve in vse druge zaveze, ki jih je sprejelo z relevantnimi zainteresiranimi stranmi.

Ivan Furman, direktor podjetja                                                                                                                                                                                            Slovenske Konjice, 06.11.2023