POLITIKA KAKOVOSTI, VARSTVA IN ZDRAVJA PRI DELU

Moto našega podjetja je: Vsak dober proces je lahko še boljši
Podjetje Kostroj Strojegradnja d.o.o si nenehno prizadeva ter sledi svojemu glavnemu vodilu, delovati v duhu zagotavljanja visokega zadovoljstva odjemalcev in krepiti njihovo lojalnost ter zagotavljanje zdravega in varnega delovnega okolja.  Z namenom, da ponudba varjenih konstrukcij, delov strojev, in montažnih ter servisnih storitev, povezuje vse poslovne subjekte, da vsi dajo svoj maksimum, pripomorejo ter dodajo svoj člen v verigo uspeha podjetja.

KAKOVOST

Kakovost nam pomeni poslovno rast, dolgoročno finančno varnost in rast dodane vrednosti na zaposlenega. Z vlaganjem v proizvodne kapacitete si bomo prizadevali razvijati in optimizirati proizvodnjo ter zagotavljanje kakovost na najvišjem možnem nivoju ter da delujemo bolje kot naša konkurenca, to pa zahteva, da se naša miselnost nenehno razvija in raste.

USMERJENOST K ODJEMALCEM

Kakovost je tudi merilo naše uspešnosti, ki ga poskušamo nesporno dokazovati našim odjemalcem. Uspeh na tržišču je odvisen na naših sposobnosti, prilagodljivosti in viziji, ter da našim strankam v vsakem trenutku zagotovimo izdelke in storitve, ki izpolnjujejo ali presegajo njihova pričakovanja in zahteve.

OBVEZNOST IN UDELEŽBA VSAKEGA ZAPOSLENENGA

Vsak zaposleni znotraj podjetja Kostroj Strojegradnja d.o.o. se zavzema za odličnost kakovosti. To je osebna odgovornost, prepričanje, ki je potrebno, da bi dosegli zastavljene cilje. Da bi uspešno izpolnjevali te zahteve, moramo vedno biti  odprti za spremembe in nova znanja, dejanja morajo temeljiti dejstvih. Dobavitelji in poslovni partnerji pa morajo biti zavezani sprejemanju naših načel, določenih v tej politiki. Nenehno moramo razvijati kompetence zaposlenih, varovati organizacijsko znanje in s tem graditi zavzetost in pripadnost podjetju. V podjetju Kostroj Strojegradnja d.o.o. se bo aktivno izvajal prenos znanja in dobrih praks, kjer se učimo drug od drugega Organizacijska struktura mora biti zgrajena tako, da bo varnost in zdravje pri delu glavna prioriteta.

PROCESNI PRISTOP IN STALNO IZBOLJŠEVANJE

Potrebe in zahteve odjemalcev bodo naše glavno vodilo k načinu dela. Kakovost bo dosežena z opisovanjem, delovanjem v skladu z vizijo nenehnega izboljševanja procesov. Vsak posameznik mora razumeti, da lahko prispeva k izboljšanju kakovosti in rezultati se bodo spremljali glede na postavljene cilje. Postopke je potrebno nenehno ocenjevati in sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev, da so učinkoviti. Redne primerjave in ocene se opravijo na podlagi najboljše industrijske praksa. Preventivni ukrepi na osnovi ocenjevanja tveganj bo uveden oz. uporabljen za reševanje problemov.

ZAVEZA PODJETJA

  •  Nenehno bomo izboljševali sisteme vodenja kakovosti,
  • Delovali bomo v smeri prepoznavanja in ocenjevanja tveganj na vseh področjih delovanja podjetja in na takšen način krepili poslovanje našega podjetja,
  • Pobude in ideje vseh zainteresiranih strani se bodo dosledno upoštevale ter prisluhnili bomo in se odzvali na vse potrebe in pričakovanja,
  • Podjetje bo spoštovalo in dosledno upoštevalo vse predloge in sugestije delavcev, ki bodo predane preko »Delavskega zaupnika« vodstvu v smislu izboljšanja SVK in varnosti in zdravja pri delu,
  • Podjetje bo na vseh ravneh poslovanja spoštovalo zakonske zahteve in vse druge zaveze, ki jih je sprejelo z relevantnimi zainteresiranimi stranmi.

Slovenske Konjice, 14.2.2020